Digital residency platform

Digital Residensplattform

(English below)


Välkommen till vår digitala plattform där vi presenterar våra residens under 2021.


Medverkande konstnärer:

Sarah Lee Armstrong, Karolin Kent och Fågelbo residens med; Jenny Larsson, Nathalie Alfonoso, Diana Rönnberg och Kordian Rönnberg (polsk-svensk duo Combi Cats).


För att ta del av plattformen tryck på Bilden

Du kan gå in i det digitala rummet via dator, eller annan enhet samt via VR. 


Rummet är interaktivt vilket innebär att du kan träffa andra som besöker rummet samtidigt som du. Som ett digitalt galleri där du kan interagera och prata med andra.


Läs mer om residensen i plattformen eller under Artist in residens 


Plattformen och residensen genomfördes med stöd av Region Halland och Falkenbergs kommun


INSTRUKTIONER FÖR NAVIGERING


Tangentbordskontroller
-använd piltangenterna för att flytta din avatar
- Använd dina Q- och E-knappar för att rotera ditt perspektiv
- Använd mellanslagstangenten för att hoppa av glädje!
- Använd snabbtangenterna 1–5 för att prova olika rörelser (d.v.s. heja
och kärna smör) och C-knappen för att klappa

Kontroller för mus/styrplatta
- Klicka för att teleportera till en plats i rummet
- Klicka och dra musen för att rotera ditt perspektiv
– Rulla eller nyp för att zooma in och ut

Förstora text,bild eller video
För att få upp text, bild eller video i helskärm så klickar du först på
objektet och sedan på förstoringsglaset i nedre aktivitetsfältetDigital Residency platformWelcome to our digital platform where we present our residences in 2021.


Participating artists:

Sarah Lee Armstrong, Karolin Kent and Fågelbo residency where; Jenny Larsson, Nathalie Alfonoso, Diana Rönnberg and Kordian Rönnberg (Polish-Swedish duo Combi Cats) participated.


To take part in the platform, click on the image to enter.

You can enter the digital room via computor, other devices or with VR.

The room is interactive which means you can meet others who visit the room at the same time as you. Like a digital gallery where you can interact and talk to others.


Read more about the residencies on the platform or at Artist in residens
The platform and residenses is supported by Region Halland and Falkenbergs kommun.


INSTRUCTIONS FOR NAVIGATION


Keyboard controls

-use your arrow keys to move your avatar
- Use your Q and E keys to rotate your perspective
- Use the Spacebar to jump for joy!
- Use hotkeys 1-5 to try out different movements (i.e., cheer and churn
butter) and the C key to clap
 
Mouse/Trackpad Controls
- Click to teleport to a spot in the room
- Click and drag your mouse to rotate your perspective
- Scroll or pinch to zoom in and out


Enlarge text, image or video


To bring up text, image or video in full screen, first click on the object and then on the magnifying glass in the lower taskbar.