WORKSHOPS

WORKSHOP

Workshop Origins 18/9  INSTÄLLD!!


Anmälan senast 13/9 - Regester latest 13/9


ENGLISH BELOW


Sarah Lee Armstrong (DK) har residens hos oss och delar sitt arbete i en workshop för professionella konstnärliga aktörer. Du behöver inte vara dansare men öppen för att utforska kroppen som verktyg. Läs mer om Sarah och hennes konstnärskap och process under residenset HÄROm WORSHOPEN


En workshop som utforskar sammankopplingen med naturen - som landskap och kropp. Den bidrar till residenstiden på Wu Art Space, i utforskandet av processen med det nya verket Natsværmer – den som svärmar om natten.


10.30

(90 min studio klass)

En klass i samtida dansteknik – med utgångspunkt i somatisk medvetenhet, improvisationsutforskning, förkroppsligad reflektion och liminal (dis)orientering. Klassen syftar till att röra sig från stödet mellan det inre och yttre landskapet - ursprunget. Vi kommer att röra oss från våra organ, ben och cellulära medvetenhet och från sammanlänkade f(r)aser av månar, jord och andetag.


12.00 Lunch13. 00 (180 min)

En rörelseworkshop utomhus i det omgivande området av Wu Art Space. Med fokus på olika tillvägagångssätt mot utforskande, lekfull eller somatisk medvetenhet samt undersökningar om hur man lyssnar till naturen. Inkluderar tid för reflektion. inkluderad tid för eftertankeTa med kläder efter väder, skor du kan ha i skogen, badkläder om det blir varmt, lunch och filt. Vår studio är en oisolerad lada med ett golv som inte är perfekt så ta med lager för att inte bli kall och ev. skor för innebruk om du är känslig för underlag.Anmäl dig till workshopen HÄR.  Anmälan senast 13/9


 

Workshopen är kostnadsfri, donation kan swishas för att stötta Wu ArtSpace utveckling. 


SWISH 123 344 59 13 Skriv DONTION


Upphämtning/ Samåkning Om du inte har bil finns det viss möjlighet att bli upphämtad.

Kontakta för mer infomation

Se under kontakt för att hitta hit.


Facebook

ENGLISH


Sarah Lee Armstrong (DK) resides with us and shares her work in a workshop for professional artists. You do not have to be a dancer but open to exploring the body as a tool. Read more about Sarah and her art and process during the residency HERE


Workshop explores the interconnectedness to nature - as landscape and body and feeds in to the residency time at Wu Art Space researching the new work in process Natsværmer - den der sværmer i natten10.30

(90 min studio class)


A contemporary dance technique class - approached through somatic awareness, improvisational exploration. embodied reflection and liminal (dis)orientation. The class aimes to move from the support of the inner and outer landscapes of origin - nature.   we will move from our organs, bones and cellular consciousness and from interconnected ph(r)ases of moon, soil and breath. 

12.00 Lunch13. 00 (180 min)


Outdoor movement workshop in the surrounding area of Wu Art Space with a focus on different approaches towards explorative, playful or somatic awareness and investigations on how to listen to nature.

included time for reflection sessionBring clothes according to the weather, shoes you can wear in the woods, swimwear if it gets hot, lunch and a blanket. Our studio is an uninsulated barn with a floor that is not perfect, so bring layers not to get cold and possibly shoes for indoor use if you are sensitive to surfaces.Sign up HERE the latest 13/9


 

The workshop is free of charge but Wu ArtSpace are glad to receive donations for our organisation.


If interested to donate but don´t have Swedish Swish. Contact us for bank details.
Swish number 123 344 5913


If you don´t have a car contact us to arrange carsharing or pick up. 

Contact for more infomation

Find us under contact.


Facebook