Artist in residence

Interdisciplinary ArtSpace

- for process based practice & exchange

ARTIST IN RESIDENCE
ELISABETH SCHILLINGElisabeth var hos oss 2017 och återvänder igen i sommar. Då kommer hon att arbeta med ett nytt projek, presentera hennes nya verk FELT i samband med VARDAGSRUMMET 3/8 och erbjuder en workshop 4/8.
Elisabeth writes about her work in rural context:


"SIXFOLD is a performance work that unites visual arts and dance. It is my first choreographic production and started off in Seoul, where it was created. It then travelled from its place of première in Luxembourg on a European tour from the Shetland Islands to Cyprus. Throughout 2017, the piece will have been shown about 40 times in 9 countries.


Originally coming from a rural area in Germany, I used to have limited access to dance and contemporary art as a teenager. However, I have always had a huge hunger and curiosity for it. This observation inspired me to start a tour to remote places in Europe. It was my aim to bring this piece to areas and places which don’t have a regular access to dance and contemporary art. I wanted to bring it to people who might never have seen dance at all.

It was quite an ambitious idea and many people doubted about my vision. People thought that there wouldn’t be an audience for art in provincial areas or that they would not be open to contemporary performance. I didn’t think too much of those prejudices and just went and performed in all of those places. The piece was performed in all kind of different settings: from beaches, to rocks, hellipats, barns, galleries and theatres of course.

Having finished the tour now, I can say that it was one of the riches experiences I have made in my life. I experienced people from all countries and places to be very grateful, very open, honest, interested and curious about the work. Art doesn’t need to be understood with our brains, art just needs to be experienced and anyone can do so if they are open for it. Bringing SIXFOLD to rural areas was really inspiring, it was a huge gift to meet and talk to the audiences, their thoughts, ideas and associations of the work.  I am planning to build on that first tour of mine in the future.


Thank you to Tor and Karolin, for supporting this vision of mine, for believing in my work, for inviting me to Sjönevad and making performances in the south of Sweden possible for me! Thank you for your generous hospitality!"


www.elisabethschilling.comBENEDIKTE ESPERI


Benedikte besökte oss 2018 för att ha ett residens då hon arbetade med produktionen MO(R)D. I slutet av augusti kommer hon tillbaka för att arbeta med kommande verk ’rigor MORTis’ som har premiär i Göteborg till hösten. I samband med hennes residens kommer hon att dela med sig av hennes arbete i samband med VARDAGSRUMMET 31/8 samt hålla en workshop 30/8. Läs mer om workshopen HÄR


Mitt namn är Benedikte Esperi. Jag är konstnärligt verksam främst i Göteborg med närliggande regioner och internationellt. Mitt konstnärskap har en tvärdisciplinär praktik vilket innebär att jag är representerad inom flera genrer. Mitt främsta medie är kroppen och utgår från en rörelsebaserad konstform där performance, koreografi, videoverk och installationer är verktyg för mina iscensättningar och gestaltningar. Verken presenteras både på scener, konsthallar och i offentliga miljöer.

Varför residens?

De praktiska förutsättningarna är tätt sammanlänkade med mina metoder för möjligheten till utveckling, nyskapande och växande. Platser för ostörda möten mellan mig, verket och lokalt verksamma konstnärer möjliggör nya perspektiv in i processen. Genom att förflytta centrum till den plats där rörelsen kan uppstå naturligt (till skillnad från miljöer där stadsplaneringen med sin förkoreograferade infrastruktur utvecklar risken för likriktning kring Vad? som ska upplevas av Vem? När? Hur? och Varför? vilket även tenderar att påverka både konsten och konstpolitiken) som här vid plattformen WuArtSpace ges rum och tid för det oväntade och för mig personligen uppstår en större lyhördhet och ett mer sensitivt ostört lyssnande till min intuitiva arbetsprocess. Sommaren 2019 arbetar jag specifikt med verket ’rigor MORTis’ vilket är ett tvärdisciplinärt scenkonstverk vilket har premiär på 3:e Våningen i Göteborg den 8:e November 2019 och är en del av GIBCA Extended programmet. 


https://benedikteesperi.com/

Foto: AnnaCarin Isaksson


SURJIT NONGMEIKAPAM


Surjit besökte oss sommaren 2018 för att vara den första residenskonstnären som deltog i vårt meditationsretreat samt att göra en processvisning av hans kommande verk. Han erbjöd även en rörelse workshop för de lokala invånarna. Surjit kommer ifrån Manipur, Indien.


About my visit -

It was summer in Europe 2018 June-July - August. I was traveling for my performances and residecies. During that summer Europe trip it was so great to visit this beautiful space, runned by a very good friend of mine Karolin Kent. Whom I met in Delhi ,India during 2011 Nov. Later, 2012 March, she came to Imphal for a residency program for a month. We also performed and she gave workshops in contemporary dance in Imphal.


Karolin Kent is now based in her country Sweden. She is now with her partner running a space called Wu ArtSpace in Sjöneved. She is now focusing on somatic movement practice and giving classes.


During my summer tour in Europe. Why was I able to visited their space? It was a retreat program run by them. It was called Chan meditation designed by Master Gouhan William Tsao from Taiwan.


The Chanmeditation was so great with the space. Also, the friend's who joined for the retreat was so like minded. I will not write the whole process of retreat. However, what I want to say is people should try once in life this retreat.This will make you realize things about your life. Such a retreat will make your mind open to understand your life. We had so much love as brotherhood. The best part was that most of the participants was artists, from many backgrounds. It was also the plan for the retreat. To get artists together and try understand and to know the values of someone work by not judging. Also, to make our work without too much self attachment. 


I was staying in a beautiful room. Which was neighbour of Wu Artspace. Her name was Mona. I really want to thanks her for giving her room for me.


Wu Artspace located in countryside, which is very close to forest and beautiful lake near by. We had such a retreat we could go there and practice chan mediation with the beautiful nature. It's such profound to be with nature in life. To be and witness of the moments of nature. Understanding that we are part of the nature. And we much protect nature to protect ourself. Nature will continue to stay even if we human do not exist in this world.
I would also like to thank Wu Artspace for given the chance to perform and do a workshop for my friend's and locals. It was such a experience that I didn't think about. I wish to go back again. If my destination will take me back to Wu Artspace.

A big thanks to Karolin Kent and her partner for the hospitality and taken care of me.

I wish you both all the very best for future projects. Let your space bring peace to all human kind, animals and forest. 


Khurumjari 

Surjit Nongmeikapam. 


https://surjitnongmeikapam.wixsite.com/bonbon

© Copyright. All Rights Reserved.